Terapijsko šminkanje siječanj 2024.g

U novoj godini nastavljamo sa radionicama, Terapijsko Šmikanje, koje nas sve tako raduju.

Ponosne smo jer je Pliva prepoznala važnost naših radionica.

Kroz božićnu donaciju odlučila je nagraditi i financirati, naše, radionice terapijskog šminkanja, kroz ovu godinu.

To nam je  novi vjetar u leđa.

 

Novosti

II. NACIONALNI SIMPOZIJ

Domaćin: Udruga Caspera, Split “ULOGA UDRUGA U IMPLEMENTACIJI NACIONALNOG STRATEŠKOG OKVIRA PROTIV RAKA DO 2030”.